Omasta verkkokaupasta haaveilevilla on usein harhakäsitys, jonka mukaan verkkokauppa pyörii vuodesta toiseen täysin omalla painollaan. Tietysti joidenkin alojen, brändien ja kauppojen kohdalla näin voi käydäkin, mutta lähes kaikki yritykset, myös verkkokaupat, tarvitsevat markkinointia pitääkseen vanhat asiakkaansa ja saadakseen uusia.

Vanhat ja uudet asiakkaat ovat verkossa

Koska verkkokauppa nimensä mukaisesti tekee kauppaa verkossa, internet on sen vahvin kanava asiakkaiden tavoittamiseksi. Verkkokaupan asiakkaat voivat olla missä päin maailmaa tahansa, eivätkä paikalliset tai vahvasti lokalisoidut markknointikampanjat ehkä tavoita heitä ollenkaan. Esimerkiksi niche-kohderyhmälle suunnattu verkkokauppa tuskin tavoittaa tarpeeksi suurta määrää potentiaalisia asiakkaita, mikäli se markkinoi tuotteitaan ainoastaan paikallisille kuluttajille.

Verkkokaupan asiakkaat ovat jo verkossa, joten juuri siellä kannattaa verkkokaupan itseään mainostaa. Toki myös uusiasiakashankinta onnistuu internetin välityksellä jopa aloilla, joiden asiakkaat eivät perinteisesti ole internetistä piitanneet. Esimerkiksi kalastus- tai metsästystarvikkeiden hankkiminen netistä ei ole mitenkään epätavallista, vaikka alan liikkeiden asiakaskunnan voi lähtökohtaisesti olettaa viettävän aikaa mieluummin ulkona kuin tietokoneen ääressä.

Pienetkin niche-kaupat kannattavat – globaalisti

Mitä harvemmassa asiakkaat ovat, sitä tehottomampia paikalliset markkinointikampanjat ovat. Niche-markkinoilla saattaa käydä niin, että jotta verkkokauppa kannattaisi, sen täytyy tavoittaa sen tuotteista mahdollisesti kiinnostuneet kuluttajat maailmanlaajuisesti.

Toisin sanoen niche-kaupat, joista olisi aikaisemmin ollut mahdoton tehdä kannattavia, saattavat kukoistaa tavoittaessaan globaalin asiakaskunnan.

Verkkokauppojen määrän viimeaikaisessa kasvussa niche-kaupat onkin osittain unohdettu. Kun tavallisiakin tuotteita tarjoavat kivijalkaliikkeet ovat siitäneet toimintojaan internetiin, erikoisliikkeistä on puhuttu entistä vähemmän. On kuitenkin todennäköistä, että tulevaisuudessa tulemme näkemään paljon raaempaa kilpailua esimerkiksi naistenvaatteita tarjoavien verkkokauppojen välillä, koska niiden määrä on noussut vahvasti. Niche-markkinoille suunnatut erikoiskaupat, joiden liiketoiminta perustuu valikoidumpaan asiakaskuntaan, saattavat päästä vähemmällä ainakin kilpailijoiden osalta.

Onko sinulla siis mielessä niche-kauppa, jonka olet aina halunnut toteuttaa? Nyt on hyvä hetki aloittaa.

Perinteinen markkinointiajattelu kunniaan myös netissä

Internetmarkkinointi on nykyään epäselvä termi, joka saattaa kattaa vaikka minkälaisia toimia myynnin edistämiseksi verkossa. Nyt suosiossa ovat esimerkiksi maksulliset Facebook-mainokset, jotka näkyvät algoritmien valitsemlle Facebookin käyttäjille.

Asiaa pohtiessa ei voi olla miettimättä, kuinka hyvin algoritmit oikeasti osaavat hommansa. Käännetään sama toisin päin: Kuinka usein sinä koet saavasi netissä näkyvistä, sinulle kohdennetuista mainoksista jotakin hyödyllistä irti?

Mikäli verkkokaupalla on markkinointiin käytettävissä enemmän aikaa kuin rahaa, kannattaa palata markkinoinnin peruskysymksiin: Missä asiakkaat todennäköisimmin ovat?

Jos verkkokaupassa on myynnissä esimerkiksi harrastustarvikkeita, on todennäköisesti kannattavampaa tiedottaa kaupan olemassaolosta harrastuksen ympärille muodostuneissa keskusteluryhmissä tai maksaa mainospaikasta asiaan keskittyneellä verkkosivustolla. Algoritmien valitsemat potentiaaliset asiakkaat saattavat toimia erinomaisestikin, mutta varsinkin jos budjetti on pieni, kannattaa markkinointitoimet kohdistaa mahdollisimman tarkasti potentiaalisiin asiakkaisiin.

Verkkokauppa ja sosiaalinen media

Tällä hetkellä suosittu nettimarkkinointitapa on omien sosiaalisen median kanavien kehittäminen. Siinä on huonotkin puolensa, sillä pahimmillaan se on vaikeaa ja aikaavievää, mutta onnistuessaan se on edullinen ja tehokas tapa asiakkaiden tavoittamiseksi ja sitouttamiseksi.

Moni verkkokauppa-alusta, myös Marknad, ottaa sosiaalisen median rakenteissaan huomioon. Esimerkiksi markkinointimielessä kirjoitettujen blogikirjoitusten jakaminen sosiaalisessa mediassa käy helposti, kunhan perusasiat on tehty oikein. Verkkokaupan yhdistäminen sosiaalisen median kanaviin käy nyt paljon helpommin kuin vielä muutama vuosi sitten.

Sosiaalinen media ja erityisesti harrasteisiin suuntautuneet niche-kaupat ovat erinomainen yhdistelmä. Ajattele vaikka itseäsi kuluttajana: Mikäli sinulla on jokin harvinainen kiinnostuksenkohde, eikö sinua kiinnosta seurata juuri siihen liittyviä tuotteita myyvää verkkokauppaa myös somessa?

Sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa kaiken kaikkiaan pitää silmällä, sillä ala on nopeassa muutoksessa ja uutta luodaan joka päivä. Vaikka juuri nyt ei näyttäisikään siltä, että sosiaaliseen mediaan kannattaa panostaa, esimerkiksi uuden somepalvelun nousu saattaa muuttaa tilanteen nopeasti.

Pin It on Pinterest

Share This