Mikäli verkkokauppa-alustan käyttäminen on tehty tarpeeksi helpoksi, kuka tahansa voi perustaa verkkokaupan ilman koodaamista.