Användarupplevelse (User experience, ofta förkortad till UX) betyder bokstavligen hur användaren av en webbplats upplever att använda den. Hur köper man en produkt i en onlinebutik ur kundens synvinkel? Hur känner han eller hon efteråt? Detta är några av byggstenarna...