Verkkokaupan perustaminen tai liiketoiminnan siirtäminen verkkoon ei välttämättä käy niin helposti kuin voisi kuvitella. Kivijalkaliikkeeseen kävijöitä houkuttelee sentään sijainti, vaikkei mitään markkinointia tehtäisikään – mutta mikä ohjaa asiakkaita verkkokauppaan?

Monelle, joka aloittelee verkossa tehtävää liiketoimintaa, tulee yllätyksenä se, miten paljon työtä verkkokaupan ylläpitäminen lopulta vaatiikaan. Pelkkä domain (osoite) ja verkkokauppa-alusta eivät riitä.

Ihmisiä täytyy houkutella kauppaan ja ostoksille. Mutta miten?

1. Verkkokaupan sisältö kiinnostaa asiakasta

Kun ajatellaan verkkokauppaa asiakkaan näkökulmasta, sisältöä on kahdenlaista: myytävät tuotteet tai palvelut sekä perinteinen verkkosivusisältö kuten tekstit, videot ja toiminnallisuudet.

Yksinkertaisesti sanottuna verkkokaupassa tärkeintä ovat myytävät tuotteet tai palvelut. Mikäli kyse on esimerkiksi käänteentekevästä uudesta teknologialaitteesta tai markkinoiden halutuimmista designer-tuotteista, asiakkaiden houkutteleminen ei ole vaikeaa.

Mikäli kilpailu on kuitenkin kovaa eikä tuotteita viedä käsistä, verkkokaupan muun sisällön parantaminen tekee ostamisesta helpompaa ja lisää kysyntää. Esimerkiksi selkeät tuotekuvaukset ja huomiota sekä luottamusta herättävä yrityskuvaus madaltavat ostamisen kynnystä.

Totuus on, että hyvä verkkosivusisältö on nykyään kuin viihdettä. Hyvä verkkosivusisältö on sellaista, että asiakas on oikeasti siitä kiinnostunut ja haluaa aidosti lukea tekstejä ja katsoa videoita. Mitä enemmän kiinnostusta verkkosivujen sisältö herättää, sitä todennäköisempää on, että kauppa sujuu.

2. Asiakas tietää kaupasta oleelliset asiat

Kukaan ei tule verkkokauppaan, jonka olemassaolosta ei tiedä, ja harva tulee sellaiseen verkkokauppaan, josta ei usko haluavansa tai tarvitsevansa mitään. Siksi on tärkeää, että juuri potentiaaliset asiakkaat saavat tiedon verkkokaupasta – ja siitä, mitä verkkokaupassa on tarjolla.

Esimerkiksi verkkokaupan nimestä ei välttämättä käy yksiselitteisesti selville, mitä tuotteita siellä on myynnissä. Asiakkaalle täytyy saada tieto siitä, millä alalla kauppa toimii ja mitä tuotteita sieltä kannattaa tulla etsimään.

Kivijalkaliikkeillä, jotka siirtävät toimintaansa verkkoon, on tässä etulyöntiasema: kysyntä ja asiakaskunta on jo olemassa. On helpompi kertoa vanhoille asiakkaille, että kaupan tuotteita voi nykyään tilata myös verkon kautta, kuin tiedottaa ventovieraille, että uusi verkkokauppa on avattu.

3. Verkkokaupan markkinointi

Harva yritys selviää ilman jatkuvaa markkinointia, ja verkkokaupassa markkinointi on erityisen tärkeää sen alkutaipaleella. Markkinointi on yrittäjän keino tiedottaa potentiaalisille asiakkaille, että kauppa on olemassa ja mitä sieltä saa.

Jos liiketoiminta on kokonaisuudessaan verkossa, käy järkeen, että myös markkinointi hoidetaan elektronisesti. Sosiaalisen median kanavia on pidetty edullisina tapoina kasvattaa verkkokaupan näkyvyyttä, mutta viime vuosina myös somemarkkinointi on käynyt työlääksi ja paikoitellen kalliiksi. Verkkonäkyvyyttä voi hankkia myös erilaisin maksullisin kampanjoin.

Aloittelevalle tai verkkoon siirtyvälle kaupalle sosiaalisen median kanavien kehittäminen saattaa pitkällä tähtäimellä kannattaa, varsinkin jos somemarkkinointiin suhtautuu realistisesti. Somen kehittäminen vie aikaa mutta luo myös pitkäaikaisia brändejä ja asiakkuuksia, jotka saattavat kantaa pitkälle tulevaisuudessa.

4. Verkkokaupan kehittäminen

Oli verkkokaupan tilanne mikä tahansa, se voi ja sen tulee uudistua tulevaisuudessa. Kilpailu ja muuttuvat markkinat ajavat yrityksiä parantamaan toimintaansa myös verkossa.

Kehittämistoimia voivat olla tuotteiden ja palveluiden parantaminen tai lisääminen, tai vaikka liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille. Myös verkkokaupat löytävät koko ajan uusia ansaintamalleja, ja tulevaisuus on monilta osin avoin. Kauppiaat, jotka löytävät toiminnallaan uusia mahdollisuuksia, pärjäävät jatkossakin parhaiten.

Marknadin asiakkaana saat kustannustehokkaan verkkokaupan sekä kaikkia palveluita, joita sen jälkeen saatat tarvita. Marknadin asiakkaana et ole yksin.

Pin It on Pinterest

Share This