Möjligheterna med en nätbutik kan kännas nästan oändliga, och ibland är det svårt att bestämma sig för sådant som utesluter något. Hur många produkter ska du till exempel ha till försäljning i din butik – fem, eller femhundra?

Antalet varor skiftar från nätbutik till nätbutik, och det beror på vilka sorts produkter det är som säljs och om de riktar sig direkt till kunden eller till andra företag. Det finns inga exakta svar. Antalet produkter bör främst utgå kundernas behov.

Ett stort antal produkter – Allt tillgängligt på en och samma plats

Enkelt uttryckt, om det finns ett stort antal produkter, då kan kunderna beställa allt från ett och samma ställe utan att behöva göra flera olika beställningar och hämta flera paket.

Ju fler produkter som är tänkta att användas ihop, desto fler produkter bör du ha som kan beställas. I en klädbutik kan en kund som köper en skjorta mycket väl vilja köpa ett par skor i samma färg eller ett par matchande byxor. På motsvarande sätt är en kund som köper färg antagligen även intresserad av att köpa penslar.

Ett brett produktsortiment gynnar kunderna eftersom de får allt på samma gång. Dessutom kan en sortimentet i en butik vara en av de viktigaste konkurrensfördelarna.

Dock överträffas kvantitet ofta av kvalitet. Ju mer begränsad gruppen av potentiella kunder är, desto färre antal produkter behövs. Om ägaren till en onlinebutik vill fokusera på varor av ett särskilt märke kommer kunden bara bli förvirrad om det finns för många varor av andra märken.

Färre produkter, högre priser

Som vi tidigare konstaterade, ju mer begränsad gruppen av potentiella kunder är, desto färre antal produkter behövs det. Vissa nätbutiker, som till exempel använder sig av dropshipping för att betjäna sina företagskunder, kanske bara behöver ett fåtal produkter att välja mellan.

De onlinebutiker som är dyrast riktar sig sällan direkt till konsumenterna. Inom B2B där företag säljer sina varor till andra företag kan priserna vara betydligt högre. För företag är varje köp en investering som förväntas ge avkastning.

I de nätbutiker som betjänar en väldigt specifik kundkrets, som till exempel användare av vissa professionella maskiner, är ett brett sortiment troligtvis inte någon konkurrensfördel. Istället kan det vara mer givande att till exempel fokusera på marknadsledande produkter.

Nyckelord: Försäljningsmarginal

Ingen nätbutik är den andra lik, och därför är det omöjligt att rent generellt säga hur många produkter en butik bör ha.

För säljaren är försäljningsmarginalen det som är viktigast när det gäller produkterna – det vill säga den summa pengar butiken tjänar på varje enskilt köp. Om försäljningsmarginalerna är höga behövs bara ett fåtal varor och det är heller inte nödvändigt att sälja något varje dag. I själva verket kan en onlinebutik vara lönsam  till och med om den inte ens säljer varje vecka – så länge bara försäljningsmarginalerna är tillräckligt höga och butiken får tillräckligt mycket pengar över för att täcka alla kostnader.

Om produkterna är små, det finns många av dem och försäljningsmarginalerna är låga, då behöver butiken göra många fler försäljningar. Försäljning av sådant som konst- och hantverksprodukter är troligtvis bara lönsamt om butiken får många köp per dag. Om det är så kan det vara givande att automatiskt erbjuda varje kund relaterade produkter. På så sätt får säljaren inte bara fler köp utan kunden får dessutom bättre service. Ofta glömmer kunden bort någon vara, och då är det alltid välkommet med en påminnelse från butiken. Därutöver kan ett specialerbjudande leda till ett användbart impulsköp.

Pin It on Pinterest

Share This