Webbutiker växer i popularitet bland både köpmän och kunder. En webbutik kan öppnas så som den är eller så kan den stödja försäljningen av en fysisk butik.

Marknad erbjuder mångsidiga och flexibla lösningar för företag i alla storlekar som önskar eller behöver öppna en webbutik. E-handeln har följande fördelar för köpmän, bland annat:

1. Möjlighet att nå en större marknad

En fysisk butik möjliggör betjäning av kunder i till exempel hela Finland, även när turister väljer att handla på plats. Idén med e-handel är att den når en mycket större marknad geografiskt, när kundens plats eller hemstad är irrelevant.

Till exempel kan webbutiker betjäna små nischmålgrupper som är spridda över stora områden. Många butiker som har en begränsad målgrupp och inte skulle gynnas av en fysisk butik, kan lätt nå sina kunder via Internet.

”Webbutiker kan till exempel betjäna små nischmålgrupper.”

Å andra sidan gör e-handel det också möjligt att betjäna ett stort antal kunder – även internationellt!

2. Storleken på företaget är lätt skalbar

E-handel kan också starta litet och växa med tiden, eftersom till exempel storleken på en affärslokal eller antalet människor som bor i närheten inte blir en flaskhals för tillväxt. När en onlinebutik har inrättats kan nya produkter läggas till nästan obegränsat.

Av e-handelsplattformarna är Marknad känd för sin skalbarhet. En onlinebutik byggd med hjälp av Marknad garanterar automatiskt att det finns tillräckligt med tekniska resurser för varje kund. Och det viktigaste: Hos Marknad skalas också kostnaderna. Med andra ord, en onlinebutik byggd hos Marknad kostar köpmannen ingenting när det inte finns någon försäljning.

3. E-handel arbetet är inte bundet till varken plats eller tid

I en traditionell fysisk butik är företagaren eller köpmännen vanligtvis ansvariga för allt från morgon till kväll. När situationer förändras och till exempel sjukfrånvaro uppstår, måste säljaren personligen sträcka sig mer och mer.

Att driva en webbutik är ofta lättare för köpmannen. Webbutiker har inte öppettider, under vilka säljaren ska vara närvarande, onlinebutiker är öppna automatiskt dygnet runt. Köpmannen behöver endast ta hand om den dagliga driften av butiken, som till exempel att skicka produkter till kunder. Det kan till exempel behandlas en gång om dagen när tidpunkten är rätt.

”Onlinebutiker är öppna automatiskt dygnet runt.”

4. Kostnaderna för e-handel är lägre än i en fysisk butik

Och eftersom e-handeln inte är bunden till plats eller tid förblir dess kostnader låga jämfört med traditionella affärer.

När det inte finns någon fysisk butik, finns det heller inga dyra hyreskostnader för affärslokal. Behovet av betjänande personal bakom disken från morgon till kväll finns inte, och ingen anställning för städning krävs. Ett e-handelslager kan förvaras i ett förmånlig utrymme, och arbete kan utföras när kostnaderna är som lägst.

5. Populariteten för online shopping växer

Kunder vill handla på nätet och de har blivit mer och mer vana vid e-handel. Det lönar sig alltså att betjäna människor där de finns.

Webbutikerna finns naturligtvis inte till för köpmannen själv, utan för deras kunder. I takt med att webbutiker blir alltmer vanliga, har även kunderna haft nytta av dem. Till exempel kan de nu beställa hem produkter som annars inte skulle finnas i närheten – eventuellt i hela landet.

Att handla på internet går smidigt och kan utföras just då när det passar kunden bäst, om det så skulle vara mitt i natten, eftersom inga öppethållningstider bör tas i beaktande.

Populariteten e-handel växer, och fler och fler nya kunder hittar online shoppingmöjligheter. Därför är det nu en bra tid att planera och öppna en webbutik.

6. En webbutik kan sälja nästan vad som helst – inklusive digitala produkter

Utbudet av produkter som redan finns online är stort. Allt från grundvaror till mer komplicerade servicepaket finns tillgängligt. Produkter som inte går att sälja online är få. En webbutik går att öppna för nästan vilken som helst produkt, idé eller produktfamilj.

E-handel uppmuntrar till ny innovation. En webbutik kan erbjuda sådant som kanske inte är lönsamt att sälja i en fysisk affär, som till exempel digitala produkter och tjänster.

Vad finns det ännu inte i världen som du kunde sälja genom e-handel?

Pin It on Pinterest

Share This