1. Fysiska produkter

När man pratat om e-handel tänker man ofta på fysiska produkter som kläder, möbler eller hobbytillbehör. Att göra inköp på nätet har gjorts enkelt: kunden väljer önskad produkt, betalar för den och får den levererad till dörren (eller annan överenskommen plats).

Marknads webbutiker kan sälja alla möjliga produkter från små till stora. En webbutik är också en bekväm lösning för säljaren, eftersom det inte finns något behov av en fysisk butik och alla beställningar nås fram elektroniskt. Säljaren behöver endast hålla nätbutiken i drift och skicka (eller på annat sätt leverera) produkterna till kunderna.

Marknads e-handelslösningar tenderar att sälja vad som helst för produkter. Webbutiken kan rymma ett stort antal olika produkter och produktgrupper, men kan även skapas runt bara en produkt.

2. Fysiska tjänster

Webbutiken kan också användas som en försäljningsplattform för fysiska tjänster. Frisörer, massörer och andra tjänsteleverantörer som inte kan göra sitt arbete på distans kan sälja tidsbokningar och presentkort i sina webbutiker. Från köparens synvinkel är fördelarna desamma som vid köp av fysiska produkter: bara några klick och beställningen är gjord.

Ur säljarens synvinkel är situationen aningen mer komplicerad eftersom tjänsten inte kan sändas. Kunden anländer alltså vanligtvis till säljarens lokaler för tjänsten vid den överenskomna tiden. Fördelarna med e-handel är emellertid också obestridliga för tjänsteleverantörer, eftersom butiken är öppen 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Naturligtvis kan säljaren också avgöra när det är möjligt att genomföra tjänsten.

3. Digitala produkter

En annan fördel med webbutiker är att de kan sälja produkter som är svåra att sälja i en fysisk butik. Alla produkten i digitalt format så som videospel eller e-böcker, som kunden själv kan ladda ner till sin telefon eller dator, är lönsamma att sälja just på nätet.

En annan fördel med digitala produkter är att säljaren inte ens behöver oroa sig för postandet av produkterna. Efter köpet kan processen för att förse kunden med en länk till produkten vara helt automatiserad. För säljaren återstår då underhållandet av webbutiken, besvarande av eventuella kundfrågor och övervakning av försäljningssiffror.

4. Digitala tjänster

Digitala tjänster överförs också över internet. Ju fler människors arbete och fritid som förflyttas till internet, desto mer växer efterfrågan av digitala tjänster. Och inte bara konsumentprodukter och tjänster säljs online, digitala tjänster används också i B2B-försäljning. I sin egen webbutik kan ett företag sälja till exempel grafiska tjänster, innehållsproduktion eller rådgivning till andra företag.

Onlinekurser kan även räknas som digitala tjänster, vars popularitet har ökat kraftigt de senaste åren. En del av onlinekurserna är automatiserade på ett sådant sätt att de från säljarens synvinkel påminner mera om en produkt än en tjänst. Många kursledare föredrar dock fortfarande att vara i kontakt med kunder personligen, och därmed till exempel komma överens om en online träff via nätet. Och var annanstans är det lönsamt att sälja online kurser om inte via en webbutik?

Marknads webbutik kan också enkelt kombineras med olika marknadsföringskampanjer på internet och sociala medier för att enkelt ansluta till sina kunder.

5. Medlemskap

Att tillföra mervärde till sina kunder kan ibland innebära att viss typ av information, produkter och tjänster på internet endast är avsedda att göras tillgängliga för vissa betalande användare. För dessa kunder kan du skapa en webbplats där användare kan logga in som medlemmar.

Genom en webbutik löper säljande och köpande av medlemsbaserade tjänster mer effektivt än någon annanstans. Systemet tillåter användare, det vill säga kunder, att skapa sina egna ID:n och säljarens har därmed inget annat ansvar än att ta hand om webbplatsen.

I jämförelse med andra system är det med hjälp av Marknad enkelt att driva en medlemsbaserad verksamhet. Att starta en webbutik avsedd för försäljning av medlemskaps kräver inte mycket tid och du kan komma igång med handeln direkt.

6. Prenumerationer

En bra webbutik möjliggör även försäljning och hantering av prenumerationer. Köparen väljer önskad prenumeration från webbutiken, till exempel en onlinetidning som publiceras en gång i veckan, och betalar samma avgift månatligen.

När det kommer till beställningar blir processen relativt enkel för säljaren om köpen utförs via webbutiken. Systemet tar hand om återkommande betalningar själv och skickar även automatiskt en ny faktura till kunden varje månad. Säljaren behöver alltså inte göra mycket mer än att fokusera på att utforma innehållet i onlinetidningen. Pengarna överförs regelbundet till kontot tack vare en oberoende webbutik.

7. Kombinationer av allt ovanstående – eller något helt nytt?

En webbutik kan innehålla ett brett sortiment av produkter, tjänster, medlemskap och / eller beställningar. Samma webbutik kan därmed betjäna sina kunder från många olika perspektiv om säljaren så önskar. Till exempel kan en djuraffär utöver djurtillbehör även erbjuda veterinärtjänster, hundutbildningskurser och en månatlig tidning för gnagare. Alltså kan man via en webbutik vid behov sälja produkter och tjänster som är helt oberoende av varandra.

De för närvarande produkterna och tjänsterna som säljs i webbutikerna kan verka omfattande – men världen förändras och i framtiden kommer enbart fantasin att vara gränsen för tillväxt. Är du den som kommer tillföra helt nya typer av affärsmodeller och idéer inom e-handel?

Med Marknad kommer både säljaren och köparen enkelt undan, eftersom Marknads e-handelssystem kan utnyttjas på många sätt. Vid upprättandet av en webbutik behöver inte säljaren begränsa sig eller förbinda sig till endast en produktgrupp. Det finns inga specifika installationskostnader eller månatliga betalningskostnader på Marknad, utan Marknad får endast betalt när det finns försäljning i webbutiken.

Låt Marknad växa och utvecklas med dig och skapa din egen webbutik idag!

Pin It on Pinterest

Share This